Kelderdichting

Kelderdichting is een ander woord voor het waterdicht maken van de kelder. Dit is een belangrijke zaak omdat het vaak zo is dat er juist in de kelder veel vochtproblemen kunnen ontstaan die de hele woning kunnen aantasten. Problemen met vocht kunnen er al snel voor zorgen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Dat komt immers doordat vocht altijd voor schade kan zorgen wanneer hier niets aan gedaan wordt. Het is dan dus wel ook slim om te weten wat eraan gedaan moet worden. Dit maakt het slim om de volgende zaken in ieder geval even in je op te nemen. Meer info op hipeskip.be

Meerdere soorten dichting

Als het gaat om kelderdichting is er niet slechts één werkwijze. Er zijn meerdere manieren waarop dit kan worden aangepakt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de mate waarin problemen worden ondervonden. Dit betekent dus dat het goed is om te kijken hoe het met bijvoorbeeld de mate van grondwater en de waterinfiltratie gesteld is om vervolgens aan de hand daarvan dan een plan te maken. Vooral bij veel grondwater is een meer intensieve oplossing nodig om er zeker van te zijn dat alles in goede orde zal verlopen. De volgende mogelijkheden kunnen dan geboden worden om het op te lossen.

Kiezen voor bekuiping

In de eerste plaats is bekuiping een manier om voor kelderdichting te zorgen. Dit is de methode die het meest voorkomt. Het is de traditionele manier om te zorgen dat de kelder er goed voor blijft staan en het vocht geen kans krijgt. De muren worden dan waterdicht gemaakt met cement. Er zijn dan wel verschillende lagen nodig om te zorgen dat alles op de juiste wijze wordt gedaan. Alleen al omdat dit dan zorgt dat alles goed beschermd blijft tegen grondwater is het dus ook belangrijk om hier altijd voor te zorgen. Al is dit soms niet voldoende.

Het aanleggen van kelderdrainage

Wanneer de waterdruk van het grondwater te groot is, dan kan het zo zijn dat bekuiping alleen niet voldoende is. In dat geval is het nodig om kelderdrainage aan te leggen. Alle overvloeden aan water die dan ontstaan kunnen op de juiste manier worden afgevoerd. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Het is dan wel zo dat deze cirkel blijft bestaan, maar het is ook zo dat dan kan worden gezorgd dat het water niet voor grote problemen kan zorgen. Dit is dus een oplossing voor wanneer het water in te grote mate aanwezig is in de kelder.

Alles op orde brengen

Kelderdichting vergt werk van een vakman. Dit zal dus wel ook kosten met zich meebrengen. Dit is dus wel handig om eerst goed in kaart te brengen. Laat de vakman dan een inschatting maken van de situatie om aan de hand daarvan aan de slag te gaan. Het is altijd aan te raden om vanaf het eerste moment met de professional te werken. Op die manier kan je dan zorgen dat alles op goede wijze verloopt. De vochtproblemen in de kelder kunnen dan verder geen kans krijgen om de woning aan te tasten. Hier gaat het om.